A组成绩 旧的ABCDE导航

东昌中学(0名)

巅峰队(0名)

未来之星U14(0名)

吴轲篮球U14(0名)

东昌中学香江路校区(0名)

追梦队(0名)

星火燎城(0名)

荣耀篮球俱乐部(0名)

河东(0名)

更新至(2023年08月16日)
星火燎城(胜4场,负0场,弃0场,积8分)  赛程
追梦队(胜3场,负1场,弃0场,积7分)  赛程
荣耀篮球俱乐部(胜2场,负2场,弃0场,积6分)  赛程
未来之星U14(胜2场,负1场,弃0场,积5分)  赛程
吴轲篮球U14(胜2场,负1场,弃0场,积5分)  赛程
东昌中学(胜2场,负1场,弃0场,积5分)  赛程
东昌中学香江路校区(胜1场,负3场,弃0场,积5分)  赛程
河东(胜0场,负4场,弃0场,积4分)  赛程
巅峰队(胜0场,负3场,弃0场,积3分)  赛程

2023-08-15
14:50
U1314组-1
追梦队 45
荣耀篮球俱乐部 9
  回放
2023-08-15
14:00
U1314组-1
东昌中学香江路校 13
星火燎城 47
  回放
2023-08-15
11:30
U1314组-2
东昌中学 27
巅峰队 12
  回放
2023-08-15
10:40
U1314组-2
吴轲篮球U14 30
未来之星U14 29
  回放
2023-08-15
09:50
U1314组-1
追梦队 38
东昌中学香江路校 12
  回放
2023-08-15
09:00
U1314组-1
河东 8
荣耀篮球俱乐部 22
  回放
2023-08-14
18:30
U1314组-1
东昌中学香江路校 23
河东 20
  回放
2023-08-14
17:20
U1314组-1
星火燎城 64
追梦队 38
  回放
2023-08-14
16:30
U1314组-2
未来之星U14 30
东昌中学 28
  回放
2023-08-14
15:40
U1314组-2
巅峰队 20
吴轲篮球U14 52
  回放
2023-08-14
14:50
U1314组-1
星火燎城 53
河东 5
  回放
2023-08-14
14:00
U1314组-1
荣耀篮球俱乐部 29
东昌中学香江路校 13
  回放
2023-08-14
11:30
U1314组-2
未来之星U14 49
巅峰队 18
  回放
2023-08-14
10:40
U1314组-2
吴轲篮球U14 29
东昌中学 30
  回放
2023-08-14
09:50
U1314组-1
荣耀篮球俱乐部 35
星火燎城 55
  回放
2023-08-14
09:00
U1314组-1
河东 2
追梦队 46
  回放
B组成绩 旧的ABCDE导航

云鼎(0名)

卓越篮球一队(0名)

未来之星A队(0名)

梧桐(0名)

启点篮球(0名)

9 nember car coffee(0名)

如日中天(0名)

超越队(0名)

江北教育集团(0名)

未来之星(0名)

卓越篮球二队(0名)

更新至(2023年08月16日)
江北教育集团(胜5场,负0场,弃0场,积10分)  赛程
9 nember car coffee(胜4场,负1场,弃0场,积9分)  赛程
未来之星A队(胜4场,负0场,弃0场,积8分)  赛程
云鼎(胜3场,负1场,弃0场,积7分)  赛程
未来之星(胜2场,负3场,弃0场,积7分)  赛程
卓越篮球一队(胜2场,负2场,弃0场,积6分)  赛程
如日中天(胜2场,负2场,弃0场,积6分)  赛程
超越队(胜1场,负4场,弃0场,积6分)  赛程
梧桐(胜1场,负3场,弃0场,积5分)  赛程
启点篮球(胜0场,负4场,弃0场,积4分)  赛程
卓越篮球二队(胜0场,负4场,弃0场,积4分)  赛程

2023-08-16
09:00
U1516组-1
9 nember 23
如日中天 12
  回放
2023-08-15
18:30
U1516组-1
超越队 28
未来之星 44
  回放
2023-08-15
18:30
U1516组-2
未来之星A队 30
卓越篮球一队 7
  回放
2023-08-15
17:20
U1516组-1
江北教育集团 56
卓越篮球二队 29
比赛数据
2023-08-15
17:20
U1516组-2
梧桐 17
云鼎 50
  回放
2023-08-15
16:30
U1516组-1
未来之星 28
9 nember 63
  回放
2023-08-15
16:30
U1516组-2
卓越篮球一队 25
云鼎 43
  回放
2023-08-15
15:40
U1516组-1
如日中天 35
江北教育集团 54
  回放
2023-08-15
15:40
U1516组-2
未来之星A队 63
启点篮球 27
  回放
2023-08-15
14:50
U1516组-1
卓越篮球二队 22
超越队 28
  回放
2023-08-15
14:00
U1516组-1
未来之星 28
江北教育集团 68
  回放
2023-08-15
11:30
U1516组-2
云鼎 41
启点篮球 9
  回放
2023-08-15
10:40
U1516组-1
9 nember 43
超越队 13
  回放
2023-08-15
09:50
U1516组-2
卓越篮球一队 46
梧桐 16
  回放
2023-08-15
09:00
U1516组-1
如日中天 0
卓越篮球二队 0
比赛数据
2023-08-14
18:30
U1516组-1
江北教育集团 69
超越队 22
  回放
2023-08-14
17:20
U1516组-2
启点篮球 23
梧桐 25
  回放
2023-08-14
16:30
U1516组-1
未来之星 13
如日中天 43
  回放
2023-08-14
15:40
U1516组-2
云鼎 38
未来之星A队 42
  回放
2023-08-14
14:50
U1516组-1
卓越篮球二队 20
9 nember 35
  回放
2023-08-14
14:00
U1516组-1
超越队 19
如日中天 25
  回放
2023-08-14
11:30
U1516组-2
梧桐 13
未来之星A队 49
  回放
2023-08-14
10:40
U1516组-1
江北教育集团 45
9 nember 26
  回放
2023-08-14
09:50
U1516组-2
启点篮球 20
卓越篮球一队 31
  回放
2023-08-14
09:00
U1516组-1
卓越篮球二队 24
未来之星 31
  回放
2023-08-16
11:30
U1516组-
未来之星A队 39
未来之星 24
  回放
2023-08-16
11:00
U1516组-
江北教育集团 42
云鼎 26
  回放
2023-08-16
10:00
U1314组-
星火燎城 35
吴轲篮球U14 24
  回放
2023-08-16
10:00
U1314组-
未来之星U14 28
追梦队 24
  回放
2023-08-16
15:00
U1314组-
一二名决赛
星火燎城 42
未来之星U14 30
  回放
2023-08-16
15:00
U1516组-
一二名决赛
未来之星A队 43
江北教育集团 52
  回放
2023-08-16
14:00
U1314组-
三四名决赛
吴轲篮球U14 26
追梦队 30
  回放
2023-08-16
14:00
U1516组-
三四名决赛
未来之星 46
云鼎 49
  回放
2023-08-16
2023-08-16
15:00
U1516组-
一二名决赛
未来之星A队 43
江北教育集团 52
  回放
2023-08-16
15:00
U1314组-
一二名决赛
星火燎城 42
未来之星U14 30
  回放
2023-08-16
14:00
U1516组-
三四名决赛
未来之星 46
云鼎 49
  回放
2023-08-16
14:00
U1314组-
三四名决赛
吴轲篮球U14 26
追梦队 30
  回放
2023-08-16
11:30
U1516组-
未来之星A队 39
未来之星 24
  回放
2023-08-16
11:00
U1516组-
江北教育集团 42
云鼎 26
  回放
2023-08-16
10:00
U1314组-
未来之星U14 28
追梦队 24
  回放
2023-08-16
10:00
U1314组-
星火燎城 35
吴轲篮球U14 24
  回放
2023-08-16
09:00
U1516组-1
9 nember 23
如日中天 12
  回放
2023-08-15
2023-08-15
18:30
U1516组-2
未来之星A队 30
卓越篮球一队 7
  回放
2023-08-15
18:30
U1516组-1
超越队 28
未来之星 44
  回放
2023-08-15
17:20
U1516组-2
梧桐 17
云鼎 50
  回放
2023-08-15
17:20
U1516组-1
江北教育集团 56
卓越篮球二队 29
比赛数据
2023-08-15
16:30
U1516组-2
卓越篮球一队 25
云鼎 43
  回放
2023-08-15
16:30
U1516组-1
未来之星 28
9 nember 63
  回放
2023-08-15
15:40
U1516组-1
如日中天 35
江北教育集团 54
  回放
2023-08-15
15:40
U1516组-2
未来之星A队 63
启点篮球 27
  回放
2023-08-15
14:50
U1314组-1
追梦队 45
荣耀篮球俱乐部 9
  回放
2023-08-15
14:50
U1516组-1
卓越篮球二队 22
超越队 28
  回放
2023-08-15
14:00
U1516组-1
未来之星 28
江北教育集团 68
  回放
2023-08-15
14:00
U1314组-1
东昌中学香江路校 13
星火燎城 47
  回放
2023-08-15
11:30
U1516组-2
云鼎 41
启点篮球 9
  回放
2023-08-15
11:30
U1314组-2
东昌中学 27
巅峰队 12
  回放
2023-08-15
10:40
U1516组-1
9 nember 43
超越队 13
  回放
2023-08-15
10:40
U1314组-2
吴轲篮球U14 30
未来之星U14 29
  回放
2023-08-15
09:50
U1516组-2
卓越篮球一队 46
梧桐 16
  回放
2023-08-15
09:50
U1314组-1
追梦队 38
东昌中学香江路校 12
  回放
2023-08-15
09:00
U1516组-1
如日中天 0
卓越篮球二队 0
比赛数据
2023-08-15
09:00
U1314组-1
河东 8
荣耀篮球俱乐部 22
  回放
2023-08-14
2023-08-14
18:30
U1314组-1
东昌中学香江路校 23
河东 20
  回放
2023-08-14
18:30
U1516组-1
江北教育集团 69
超越队 22
  回放
2023-08-14
17:20
U1314组-1
星火燎城 64
追梦队 38
  回放
2023-08-14
17:20
U1516组-2
启点篮球 23
梧桐 25
  回放
2023-08-14
16:30
U1314组-2
未来之星U14 30
东昌中学 28
  回放
2023-08-14
16:30
U1516组-1
未来之星 13
如日中天 43
  回放
2023-08-14
15:40
U1314组-2
巅峰队 20
吴轲篮球U14 52
  回放
2023-08-14
15:40
U1516组-2
云鼎 38
未来之星A队 42
  回放
2023-08-14
14:50
U1516组-1
卓越篮球二队 20
9 nember 35
  回放
2023-08-14
14:50
U1314组-1
星火燎城 53
河东 5
  回放
2023-08-14
14:00
U1516组-1
超越队 19
如日中天 25
  回放
2023-08-14
14:00
U1314组-1
荣耀篮球俱乐部 29
东昌中学香江路校 13
  回放
2023-08-14
11:30
U1314组-2
未来之星U14 49
巅峰队 18
  回放
2023-08-14
11:30
U1516组-2
梧桐 13
未来之星A队 49
  回放
2023-08-14
10:40
U1314组-2
吴轲篮球U14 29
东昌中学 30
  回放
2023-08-14
10:40
U1516组-1
江北教育集团 45
9 nember 26
  回放
2023-08-14
09:50
U1314组-1
荣耀篮球俱乐部 35
星火燎城 55
  回放
2023-08-14
09:50
U1516组-2
启点篮球 20
卓越篮球一队 31
  回放
2023-08-14
09:00
U1314组-1
河东 2
追梦队 46
  回放
2023-08-14
09:00
U1516组-1
卓越篮球二队 24
未来之星 31
  回放
决赛赛程
2023-08-16
15:00
U1314组-
一二名决赛
星火燎城 42
未来之星U14 30
  回放
2023-08-16
15:00
U1516组-
一二名决赛
未来之星A队 43
江北教育集团 52
  回放
2023-08-16
14:00
U1314组-
三四名决赛
吴轲篮球U14 26
追梦队 30
  回放
2023-08-16
14:00
U1516组-
三四名决赛
未来之星 46
云鼎 49
  回放
淘汰赛赛程
2023-08-16
11:30
U1516组-
未来之星A队 39
未来之星 24
  回放
2023-08-16
11:00
U1516组-
江北教育集团 42
云鼎 26
  回放
2023-08-16
10:00
U1314组-
星火燎城 35
吴轲篮球U14 24
  回放
2023-08-16
10:00
U1314组-
未来之星U14 28
追梦队 24
  回放
小组赛赛程
2023-08-15
14:50
U1314组-1
追梦队 45
荣耀篮球俱乐部 9
  回放
2023-08-15
14:00
U1314组-1
东昌中学香江路校 13
星火燎城 47
  回放
2023-08-15
11:30
U1314组-2
东昌中学 27
巅峰队 12
  回放
2023-08-15
10:40
U1314组-2
吴轲篮球U14 30
未来之星U14 29
  回放
2023-08-15
09:50
U1314组-1
追梦队 38
东昌中学香江路校 12
  回放
2023-08-15
09:00
U1314组-1
河东 8
荣耀篮球俱乐部 22
  回放
2023-08-14
18:30
U1314组-1
东昌中学香江路校 23
河东 20
  回放
2023-08-14
17:20
U1314组-1
星火燎城 64
追梦队 38
  回放
2023-08-14
16:30
U1314组-2
未来之星U14 30
东昌中学 28
  回放
2023-08-14
15:40
U1314组-2
巅峰队 20
吴轲篮球U14 52
  回放
2023-08-14
14:50
U1314组-1
星火燎城 53
河东 5
  回放
2023-08-14
14:00
U1314组-1
荣耀篮球俱乐部 29
东昌中学香江路校 13
  回放
2023-08-14
11:30
U1314组-2
未来之星U14 49
巅峰队 18
  回放
2023-08-14
10:40
U1314组-2
吴轲篮球U14 29
东昌中学 30
  回放
2023-08-14
09:50
U1314组-1
荣耀篮球俱乐部 35
星火燎城 55
  回放
2023-08-14
09:00
U1314组-1
河东 2
追梦队 46
  回放
小组赛赛程
2023-08-16
09:00
U1516组-1
9 nember 23
如日中天 12
  回放
2023-08-15
18:30
U1516组-1
超越队 28
未来之星 44
  回放
2023-08-15
18:30
U1516组-2
未来之星A队 30
卓越篮球一队 7
  回放
2023-08-15
17:20
U1516组-1
江北教育集团 56
卓越篮球二队 29
比赛数据
2023-08-15
17:20
U1516组-2
梧桐 17
云鼎 50
  回放
2023-08-15
16:30
U1516组-1
未来之星 28
9 nember 63
  回放
2023-08-15
16:30
U1516组-2
卓越篮球一队 25
云鼎 43
  回放
2023-08-15
15:40
U1516组-1
如日中天 35
江北教育集团 54
  回放
2023-08-15
15:40
U1516组-2
未来之星A队 63
启点篮球 27
  回放
2023-08-15
14:50
U1516组-1
卓越篮球二队 22
超越队 28
  回放
2023-08-15
14:00
U1516组-1
未来之星 28
江北教育集团 68
  回放
2023-08-15
11:30
U1516组-2
云鼎 41
启点篮球 9
  回放
2023-08-15
10:40
U1516组-1
9 nember 43
超越队 13
  回放
2023-08-15
09:50
U1516组-2
卓越篮球一队 46
梧桐 16
  回放
2023-08-15
09:00
U1516组-1
如日中天 0
卓越篮球二队 0
比赛数据
2023-08-14
18:30
U1516组-1
江北教育集团 69
超越队 22
  回放
2023-08-14
17:20
U1516组-2
启点篮球 23
梧桐 25
  回放
2023-08-14
16:30
U1516组-1
未来之星 13
如日中天 43
  回放
2023-08-14
15:40
U1516组-2
云鼎 38
未来之星A队 42
  回放
2023-08-14
14:50
U1516组-1
卓越篮球二队 20
9 nember 35
  回放
2023-08-14
14:00
U1516组-1
超越队 19
如日中天 25
  回放
2023-08-14
11:30
U1516组-2
梧桐 13
未来之星A队 49
  回放
2023-08-14
10:40
U1516组-1
江北教育集团 45
9 nember 26
  回放
2023-08-14
09:50
U1516组-2
启点篮球 20
卓越篮球一队 31
  回放
2023-08-14
09:00
U1516组-1
卓越篮球二队 24
未来之星 31
  回放
用来弹出显示 乘车 乘车实况(上车) 乘车实况(下车)